Welsh Language and Culture

Welsh Language and Culture

For those with an interest in the geography, culture and language of Wales.

Byddwn yn cyfarfod pob Mercher olaf yn y mis am hanner awr wedi saith. Siaredir Cymraeg a Saesneg a chawn trafod rhywbeth diddorol bob tro. Clwb Cymraeg y fro.

Cysylltwch efo Rosalie.

English friends most welcome, please call  Rosalie for details of upcoming meetings.